Program Hakkında

Hemşirelikte tezli yüksek lisans programı, hemşirelikte lisans mezunlarına daha üst düzeyde bilgi ve beceri kazandırarak uzman hemşire yetiştirir. Bunun yanı sıra hemşireliğin bilimsel gelişimine katkıda bulunur. Lisans düzeyindeki okulların öğretim elemanı gereksinimine yanıt verecek akademisyenler yetiştirir.

Amaç

Mezunlara belirli alanlarda daha üst düzeyde bilgi ve beceri kazandırarak uzman hemşire yetiştirmek, hemşireliğin bilimsel gelişimine katkıda bulunmaktır.

Program Yeterlilikleri Özeti

Hemşirelik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler ve hemşirelik alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri toplum yararına kullanır.Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.Hemşirelik alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kurar ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.Hemşirelik alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araçları kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar. Hemşirelik alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.

 

Yüksek Lisans Bologna Bilgi Sistemi için tıklayınız