HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 1 OCAK -31 ARALIK 2015  TARİHLERİ ARASI YAYINLARI

 

KİTAPLAR  (1 adet)

 1. Ançel G, (2015).Kişilerarası İlişkilerde Bağımlılık. Alter Yayıncılık, ISBN:978-05- 9870-20-7

YURT İÇİNDE YAYINLANAN MAKALE SAYISI

 TÜRKÇE Uluslararası/Ulusal  Alan İndeksi (5adet)

 1. Demir Zencirci A, Yıldız C, Ulusoy S, Özdemir F (2015). Kemoterapi alan onkoloji hastalarının anksiyete ve depresyon düzeylerini etkileyen faktörler. Türkiye Klinikleri J NurseSci 7(1):1-9.
 2. Çırak R, Özdemir F (2015). Adölesan Gebelerde Beden İmajı Algısının Belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 18(3):214-221.
 3. Ançel G.(2015), Türkiye’de Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Epidemiyolojisi, Hizmet Sunumu ve Hemşirelik, Türkiye Klinikleri, Hemşirelik Bilimleri Dergisi, Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi.
 4. Ançel G, Erkal S.,Gençtürk Z.B.(2015). An Analysis Of The Relationship Between Self- Efficacy Beliefs And Perceived Problem Solving Ability Among Nursing and Midwifery Students. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 7(1):20-28. doi: 5336/nurses.2013-38266

 

TÜRKÇE Ulusal Hakemli Dergi (9 adet)

 1. Demir Zencirci, Yazgan EÖ.Hemşirelik Mesleğinde Hatalı Tıbbi Uygulamaların Etik Ve Yasal Boyutu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İleti Hemşire Bülteni, 2015, 17,
 2. Tezel A,Ulu C. Anne sütünün önemi ve etkileyen faktörler. e- Sağlık Hemşirelik Dergisi 2015; 2(7):22-25.
 3. Tezel A. Palyatif Bakım –I. e- Sağlık Hemşirelik Dergisi. 2015; 2(8):58-61.
 4. Yiğit R, Esenay FI, Binay Ş. Okul Hemşirelerinin Çocukluk Çağı Obezitesi Üzerine Görüşleri ve Deneyimleri. Uluslar arası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi 2015;4.
 5. Yiğit R, Esenay FI, Binay Ş. Okul Hemşirelerinin Çocukluk Çağı Obezitesi Üzerine Görüşleri ve Deneyimleri. Uluslar arası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi 2015;4.

 

YURTDIŞINDA YAYINLANAN MAKALE SAYISI

 

SCI, SSCI,SCI-exp  VE ACHI  (5adet)

 1. Nazik H, Nazik E, Özdemir F, Gül Ş, Tezel A, Narin R (2015). Effect of parity on healthy promotion lifestyle behavior in women. Contemporary Nurse, http://dx.doi.org/10.1080/10376178.2015.1081072(SSCI, SCI-E)
 2. Narin R, Nazik H, Narin MA, Nazik E, Özdemir F, Karabulutlu Ö, Gönenç İM, Attar R, Adıgüzel C, Aytan H (2015). Can DifferentGeographicConditionsAffecttheFormation of StriaeGravidarum?A Multicentric Study.The Journalof Obstetrics and Gynaecology Research Sep;41(9):1377-83. (SCI-E)
 3. Üstündağ S, Demir Zencirci A.Complementary and Alternative Medicine Use Among Cancer Patients and Determination of Affecting Factors: A Questionnaire Study, Holistic Nursing Practice, 2015, 29 (6) 357-369.
 4. Demirtas, B (2015) Multiparous mothers: Breastfeeding support provided by nurses. International Journal of Nursing Practice, 21(5): 493–504. DOI: 1111/ijn.12353

 

Atıf indeksi dışında kalan  uluslararası  alan indeksleri   (5adet)

 1. Üstündağ S, Demir Zencirci A.Factors affecting the quality of life of cancer patients undergoing chemotherapy: A questionnaire study, Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing, 2015,  2 (1), 17.
 2. Ançel G, Açıkgöz İ, Ayhan AGY.(2015). Problemli İnternet Kullanımı ile Duygusal Zeka ve Bazı Sosyodemografik Değişkenler Atasındaki İlişki/The Relationship Between Problematic Internet Using Emotional Intelligence and Some Sociodemographic Variables. Anadolu Psikiyatri Dergisi/Journal of Anatolian Psychiatry. 16(4):255-263. doi:10.5455/apd.170336
 3. Çalık C, Esenay FI, Sezer TA. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Kanguru Bakımı Uygulama Durumları ve Engeller. Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi 2015;17(1).
 4. Nazik E, Apay S, Ozdemir F, Nazik H (2015). Traditionalpractices of Turkishinfertilewomen: an examplefrom a ruralcounty. CollegiumAntropologicum 39(1):21-25.
 5. Ejder Apay S, Çapik A, Nazik E, Özdemir F(2015). The effect of the care given using Orem’s self care model on the postpartum self evaluation. Internetional Journal of Caring Sciences.8(2): 393-403

 

TEBLİĞLER  (17adet)

 

 1. Ançel G., Yılmaz Y.,” Time Management In Turkish Nurses”, World Congress of Administrative And Political Sciences, 26-28 Nov.2015, Roma, Italy.
 2. Ançel G., Canbolat Ş.,Yılmaz Y., “Hemşirelik Süreci, Bakım Planları ve Gerçekler : Öğrenciyi “Mış Gibi” Yapmaya mı Zorluyoruz?” Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 05-06 Kasım 2015, İstanbul.
 3. Ançel G., “Hemşirelikte Klinik Uygulama Eğitimi İçin Rehberlik, Ankara Üniversitesi Örneği”. Hemşirelikte Klinik Uygulamalar: Rehber Eğitimi, 1-2 Ekim 2015, Mersin Üniversitesi, Hemşirelik Yüksek Okulu Mersin.
 4. Ançel G., “Eğitimci Öğrenciye Ne Mesajlar Verir: Bir Geri Bildirim Denemesi” Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, 5-6 Kasım, Bursa.
 5. Gülez Gedik G, Kurşun Ş, Çalık C, Esenay FI, Doru Ö. PEG’li Çocuğun Evde Bakımında Yaşanılan Sorunlar. 18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemsireligi Kongresi, 17-20.10.2014, Trabzon (Sözel).
 6. Beytut D, Sönmez Düzkaya D, Karayağız Muslu G, Esenay FI. Çocuk Acil Servislerde Hemşire Bakış Açısıyla Ağrı Yönetiminde Engeller. Uluslar arası Katılımlı 12. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 15-19 Nisan 2015, Antalya. (Sözel).
 7. Öztürk F.Ö.,Bilgili N., Yaşam Seyri Teorisi: Sistematik Derleme, Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 17-20 Haziran 2015, İzmir, Poster Bildiri.
 8. Öztürk A, Öztürk F.Ö, Tezel A. Yaşlı ve Yalnız Bir Kadının Halk Sağlığı Hemşiresi Gözüyle Değerlendirilmesi: Bir Olgu, Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 17-20 Haziran 2015, İzmir, Sözel Bildiri.
 9. Öztürk A, Tezel A. (2015). Evaluation of Stress Level of Railway Workers. Valencia, Spain. Poster Prevention. 3rd Euro Nursing & Medicare Summit.  J Nurs Care 2015, 4:4