1. Demir, A. Rat Oral Mukozasında Ononis Spinosa L.`nin Yara İyileşmesi Üzerindeki Etkinliğinin Belirlenmesi” TÜBİTAK 3001, 216S980, Proje Yürütücüsü, 2017-Devam ediyor.
  2. Ulusoy, M.F. Geleceğin Akademisyen Hemşirelerinin Araştırma Etiği Konusundaki Bilgilerinin Saptanması, TÜBİTAK Projesi, SBAG-HD-36 (105S144), Yardımcı Araştırmacılar; Demir A, Demir H, 2005-2006.
  3. Ulusoy, MF., Demir, A. (Proje Yöneticisi) Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Laboratuarının İyileştirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Proje No:04A403001,Proje Çalışanları; Özden D, Korkmaz F, Ünlüsoy, Dinçer N, Özbek H, Erek E, 2004-2005.