Bildiri Ödülleri

 

A. ÖZTÜRK BİRGE. : “Akut Koroner sendromda glikoz-insülin-potasyum infuzyonunun yeri ve hemşirenin sorumlulukları” . 4. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, 11-13 Mayıs 2017. Poster Bildiri Birincilik Ödülü

A YILMAZ ,EÖ YAZGAN, B DUR, F SALMAN, A DEMİR : “Türkiye’de Hemşirelik Lisansüstü Tezlerinin Yayım Olma Durumu: Bibliyometrik Analiz (1977-2016)”. I. Ulusal Hemşirelikte Araştırma Kongresi, 20-22 Nisan 2017. Sözel Bildiri İkincilik Ödülü

 FI. ESENAY, TA SEZER, G. GEDİK GÜLEK, S. ERGÜL: “ Çocuk Cerrahisi Hemşirelerinin Gözünden Klinik Uygulamalar: Mevcut ve İdeal Durum.  XX. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi,26-30 Ekim 2016. Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü.

A.ÖZTÜRK,  A. TEZEL, FÖ. ÖZTÜRK: “ Bir ortaöğretim kurumunda akran zorbalığının değerlendirilmesi”   3. Uluslararası Doğu Akdeniz  Hemşirelik Kongresi, 26-29 Mayıs 2016. Sözel Bildiri  Birincilik Ödülü

F. TERZİOĞLU, İM. GÖNENÇ, F. ÖZDEMİR, G. GÜVENÇG. KÖK, N. YILMAZ SEZER, B.DEMİRTAŞ HİÇYILMAZ : “Flört Şiddeti Tutum Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması.” 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, 26-29 Mayıs 2016. Sözel Bildiri İkincilik Ödülü.

E. AYDIN, TA. SEZER :  “ Hemşirelik Öğrencilerinin Bilgiye Ulaşma ve Bilgiyi Kullanma Becerilerinin Belirlenmesi “ isimli  çalışma   ile   14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi 23-25 Nisan 2015 Hemşirelik Eğitim Derneği   Sözel Bildiri Birincilik  Ödülü

Ç. ALAER , M. KÜTÜKOĞLU: “ Hemşirelik Bölümü  Öğrencilerinin Lezbiyen, Gey, Bisekseksüel (LGBT) Bireylere Yönelik Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”isimli çalışma 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi  2015’de  Sağlıkla Hemşirelik Dergisi  Poster  Üçüncülük Ödülü

 

Diğer Ödüller

 

Büşra USLU  12-14 Kasım 2015’de   Klinik İletişim Becerileri Eğitimleri Kongresi-3’de   Simulasyon Öğrenci Olimpiyatı Birincisi

Betül ÖZBEK  – Ankara Üniversitesi  Oryantiring Etkinliklerinde Genç Yetişkinler Birinciliği

Emine AYDINTRT Okul ve TRT AVAZ ‘da  yayınlanan “ Kripteks”  programında Kripteks  Yarışması Birinciliği

Türkiye Dans  Sporları Federasyonu  – 2015-2016   Hiphop Yetişkin Takımı Türkiye üçüncüsü