Program Hakkında

İnsanın değer ve davranışlarını anlayan, bilimsel sorun çözme yöntemini kullanarak birey, aile ve grupların en üst düzeyde fizyolojik, psikolojik ve sosyal işlevlerini sürdürebilmeleri için sağlıklı ya da hasta bireylerin her ortamda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptayabilen, bu gereksinimleri mesleki standartlar düzeyinde karşılayabilmek için gerekli olan hemşirelik bakımını planlayabilen, uygulayabilen ve değerlendirebilen, hayat boyu öğrenme ile bireysel gelişimini sürdürebilen, eğitim ve araştırma projelerini yürütebilen, uluslararası standart ve etik kodları kullanan disiplinlerarası ekip çalışması yapan, insanlığa ve ülkesine karşı sorumluluklarını bilen hemşireler yetiştirmektir.Programın müfredatı Avrupa ülkelerindeki hemşirelik eğitimi kriterlerine ve ulusal çekirdek müfredata uyumlu olarak hazırlanmıştır. Programdan mezun olabilmek için 178 kredi karşılığı ders alınması gerekmektedir.Müfredatta yer alan mesleki derslerin uygulamaları için üniversite ve devlet hastanelerinin klinikleri ve sağlık ocakları uygulama alanı olarak kullanılmaktadır.

Amaç

Birey, aile ve grupların fizyolojik, psikolojik ve sosyal işlevlerini en üst düzeyde sürdürebilmeleri için; sağlıklı ya da hasta bireylerin her ortamda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptayabilen, bu gereksinimleri bilimsel sorun çözme yöntemini kullanarak karşılayabilen, bakım ve hemşirelik hizmetlerini yönetebilen, bireysel gelişimini sürdürebilen, eğitim ve araştırma projelerini yürütebilen disiplinler arası ekip çalışması yapabilen, hemşireler yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri Özeti

İnsanın değer ve davranışlarını anlar, bilimsel sorun çözme yöntemini kullanır birey, aile ve grupların en üst düzeyde fizyolojik, psikolojik ve sosyal işlevlerini sürdürebilmeleri için sağlıklı ya da hasta bireylerin hemşirelik bakım gereksinimlerini saptar, gerekli olan hemşirelik bakımını profesyonel standartlar çerçevesinde planlar, uygular ve değerlendirir. Hemşirelik uygulamalarında kişilerarası iletişim becerilerini kullanır. hayat boyu öğrenme ile bireysel gelişimini sürdürür, eğitim ve araştırma projelerini yürütür, uluslararası standart ve etik kodları uyar, disiplinler arası ekip çalışması yapar.

Lisans Bologna Bilgi Sistemi için tıklayınız