Prof. Dr. Tülin BEDÜK (TUĞ)

Kitap:

 1. Birol L, Akdemir N, Bedük T(1997). İç Hastalıkları Hemşireliği. Vehbi Koç Vakfı Yayınları No.6, Geliştirilmiş VI, Baskı, Dizgi: Lotus Yayıncılık, Baskı: Sanem Matbaası, Ankara

Editörlük: 

 1. Bedük T (Ed)(2016). İç Hastalıkları Hemşireliği Akıl Notları. Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara

Kitap Bölümleri:

 1. Bedük T (1998). Kalp ve Damar Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. İçinde:  İç Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı, Ed. N Akdemir (1998). Koç Vakfı Yayınları, No : 9 ss: 117 – 146, İstanbul
 2. Alkibay, Bedük T, Babacan (1998). Ürolojik Kanserlerde Bakım ve Destekleyici Tedavi. İçinde: Temel Üroloji, Ed: Göğüş O, Anafarta K, Bedük Y, Arıkan N. ss: 803 – 829. Ankara
 3. Bedük T (2001). “Akciğer Kanseri – Kolorektal Kanserler ve Korunma” Kanser Kontrol Programı çerçevesinde 1. Basamak El Kitabı T.C.  S.B. Kanser Savaş Daire Başkanlığı
 4. Bedük T, Ünlü H (2007). Ürogenital tümörlerde hemşirelik bakımı. İçinde: Temel Üroloji. Ed: Anafarta K, Bedük Y, Arıkan N. Üçüncü Baskı, Güneş Kitapevi, Ankara, ss: 816–841
 5. Kutlutürkan S, Bedük T (2010). Genel semptomlar- Ağrı. İçinde: Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Bakım. Ed: Can G, ss:221-229.
 6. Erol Ö, Avşar F, Bedük T (2010). Kanser Hastasının Yaşamı-Rol-İlişkiler. İçinde: Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Bakım. Ed: Can G, ss:329-339.
 7. Bedük T, Köroğlu E (2013). Hemşirelik Uygulama Eğitiminde Öğretim Elemanının Sorumlulukları. İçinde: Hemşirelik Uygulama Eğitiminde Rehberlik. Ed: Platin. ss:63-70.

Prof. Dr. Ayfer TEZEL

Kitap Bölümleri:

 1. TEZEL A (2013). Hemşirelik Uygulama Eğitiminde Öğretim İlkeleri. İçinde: Hemşirelik Uygulama Eğitiminde Rehberlik. Ed: Platin. ss:7-18.
 2. Tezel A.(2016). Bağışıklık. İçinde: Enfeksiyon. Hastalıkları Hemşireliği ve Epidemiyoloji. Ed:B. Elçin Yoldaşcan, Akademisyen Kitabevi, Birinci Basım, s:39-53, Ankara.
 3. Tezel A. (2017). Yaşlanmaya Bağlı Fizyolojik Değişimler. İçinde: Yaşlılık ve Yaşlı Sağlığı Yaşlı Bakımı Alanında Hizmet Veren Profesyoneller İçin. Ed. Bilgili N, Kitiş Y. Vize Yayıncılık, Birinci Basım, s: 76-86, Ankara.
 4. Akpınar RB, Çelebioğlu A, Özer N, Özyazıcıoğlı N, Pasinlioğlu T, Tezel A. Uzun Ö, Arslan S, Apay SE, Bölükbaş N, Demirci P, Nazik E, Özdemir F, Tanrıverdi D, Ünsal A, Fırat S, Karabulutlu Ö, Karaman Özlü Z, Özkan HO, Torun S, Yalçın SÖ (2017). Hemşire Sözlüğü. Çeviri Ed. Arslan S, Nazik E, Fırat S. Akademisyen Kitabevi. Ankara.

 

 


Prof. Dr. Gülsüm ANÇEL

Kitap:
 1. Ançel G (2017). Kişilerarası İlişkilerde Bağımlılık. Alter Yayınları, 2. Basım, Ankara. ISBN: 9786059870207
Kitap bölümleri:
 1. Ançel G(2000) Kök Hücre Naklinin Psikososyal Boyutu, Ed.Y.Koç.,S.Kav.,Otolog Kök Hücre Naklinde Temel Kavramlar,Hacettepe Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü.
 2.  Ançel G(2002) Onkoloji Hastalarında Psikososyal Gereksinimler, Onkoloji Hemşireliği Eğitim Notları,Ed.S.Kav, Ankara.
 3.  Ançel G(2006) Bazı Nörolojik Hastalıklarda Psikososyal Boyutlar, Ed.Egemen N.,Arslantaş A.,Nörolojik Bilimler Hemşireliği, Alter Yayıncılık, 317-324, Ankara. ISBN:975-90007-29-0
 4.  Ançel G(2006) Beynin Yapısı ve Psiko-sosyal Fonksiyonları, Ed.Egemen N.,Arslantaş A.,Nörolojik Bilimler Hemşireliği, Alter Yayıncılık, 304-316, Ankara.ISBN:975-90007-29-0
 5.  Ançel G.(2007) Cerrahi ve Dahili Problemi olan Hastaya Psikososyal Boyutta Yaklaşım, Ed.Akbayrak N.,Erkal S.,Ançel G.,Albayrak A.,Hemşirelik Bakım Planları:Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psiko-sosyal Boyut, Alter Yayıncılık, 3-18, Ankara. ISBN:978-975-9007-43-0
 6.  Ançel G(2007) Hasta Ailesi ve Yakınlarına Psikolojik Destek, Ed.Akbayrak N.,Erkal S.,Ançel G.,Albayrak A.,Hemşirelik Bakım Planları:Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psiko-sosyal Boyut, Alter Yayıncılık, 19-34, Ankara. ISBN:978-975-9007-43-0
 7.  Ançel G(2007) Cerrahi ve Dahili Problemi olan Hastaya Manevi(spritüel) Boyutta Yaklaşım, , Ed.Akbayrak N.,Erkal S.,Ançel G.,Albayrak A.,Hemşirelik Bakım Planları:Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psiko-sosyal Boyut, 35-40, Alter Yayıncılık,  Ankara. ISBN.978-975-9007-43-0
 8.  Ançel G(2007) Cerrahi ve Dahili Hastalıklarda Anksiyete ve Hemşirelik Yaklaşımı, Ed.Akbayrak N.,Erkal S.,Ançel G.,Albayrak A.,Hemşirelik Bakım Planları:Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psiko-sosyal Boyut, Alter Yayıncılık, 59-66, Ankara. ISBN.978-975-9007-43-0
 9.   Ançel G.(2007) Depresyon ve Hemşirelik Bakımı, Ed.Akbayrak N.,Erkal S.,Ançel G.,Albayrak A.,Hemşirelik Bakım Planları:Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psiko-sosyal Boyut, Alter Yayıncılık, 67-79, Ankara. ISBN:978-975-9007-43-0
 10.  Ançel G(2008) Temel İletişim Becerileri, Acil Bakım Hemşireliği, Ed.Erdem Y.,Erkal S.,Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları.No.703.s.79-85,Ankara. ISBN:975-590-204-3
 11.   Ançel G(2012) Hemşirelik Esasları, Ed.Türkinaz Aşti, Ayişe Karadağ,. Benlik Kavramı ve Hemşirelik Bakımı, Akademi Basım ve Yayıncılık, 685-696.978-975-01795-7-0
 12.  Ançel G(2013) Hemşirelik Uygulama Eğitiminde Rehberlik Süreci, Rehberin sorumlulukları, Ed. Nurgün Platin, Hemşirelik Uygulama Eğitiminde Rehberlik, Hedef Yayıncılık ve Mühendislik, 43-53, 2013.ISBN:978-605-64295-0-7
 13.  Ançel G.,Yavaş A. (2013)Hemşirelik Uygulama Eğitiminde Rehberlik ve Rehber-Öğrenci İlişkisi, Ed.Nurgün Platin, Hemşirelik Uygulama Eğitiminde Rehberlik, Hedef Yayıncılık ve Mühendislik, 55-62, . ISBN:978-605-64295-0-7
 14.  Ançel G(2014) Kalp ve Solunum Sistemi Hastalıklarında Psikososyal Yaklaşımlar, Ed. Mehmet Uzun, Kardiyak ve Pulmoner Rehabilitasyon, İstanbul Tıp Kitabevi, 213-225.ISBN – 978-605-4949-00-7
 15. Ançel G(2017). Ailede İşlev Bozukluğu. İçinde: Hemşirelik Tanıları, Girişimleri, Sonuçları. Ed: Erkal İlhan S,  Ançel G, Hakverdioğlu Yönt GAndaç Yayınları, s: 24-31, Ankara
 16. Ançel G(2017). Bellek Bozukluğu. İçinde: Hemşirelik Tanıları, Girişimleri, Sonuçları. Ed: Erkal İlhan S,  Ançel G, Hakverdioğlu Yönt GAndaç Yayınları, s: 24-31, Ankara
 17. Ançel G(2017). Sağlığını Etkili Şekilde Yönetememe.  İçinde: Hemşirelik Tanıları, Girişimleri, Sonuçları. Ed: Erkal İlhan S,  Ançel G, Hakverdioğlu Yönt GAndaç Yayınları, s: 24-31, Ankara

Prof. Dr. Ayten DEMİR

Kitap Bölümleri: 

 1.  Demir Zencirci, A. (2012). Use of Physical Restraints in Neurosurgery: Guide for a Good Practice, In: Explicative Cases of Controversial Issues in Neurosurgery, Francesco Signorelli (Ed.), ISBN: 978-953-51-0623-4, InTech, DOI: 10.5772/28921.

Doç. Dr. Funda ÖZDEMİR 

Kitap Bölümleri: 

 1. Özdemir F (2013). Hemşirelik Uygulama Eğitiminde Öğretim Yöntemleri. İçinde: Hemşirelik Uygulamalarında Rehberlik. Hedef CS Basın Yayın, Ankara
 2. Aytaç N, Özdemir F (2016). Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar ve Bildirim Sistemi. İçinde: Enfeksiyon Hastalıkları Hemşireliği ve Epidemiyoloji. Ed:B. Elçin Yoldaşcan, Akademisyen Kitabevi, Basım sayısı:1 .

 


Doç. Dr. Başak DEMİRTAŞ HİÇYILMAZ

Kitap Bölümleri: 

 1. Demirtaş B (2003). Histerektomi Öncesi ve Sonrası Hemşirelik Bakımı Uygulama Basamakları. İçinde: Kadın Sağlığı Uygulama Rehberi. Ed: Lale Taşkın, Kafiye Eroğlu, Füsun Terzioğlu, Ömer KutluPalme Yayıncılık, Ankara
 2. Demirtaş B (2003). Kadını Jinekolojik Muayeneye Hazırlama Uygulama Basamakları. İçinde: Kadın Sağlığı Uygulama Rehberi. Ed: Lale Taşkın, Kafiye Eroğlu, Füsun Terzioğlu, Ömer KutluPalme Yayıncılık, Ankara
 3. Demirtaş B, Göğüş F (2013). “Hemşirelik Uygulama Eğitiminde Rehberlik”. (Ed. Nurgün Platin). Bölüm 7: “Hemşirelik Uygulama Eğitiminde Öğrencinin Sorumlulukları”. syf: 71-84. Hedef Yayıncılık, Ankara.

Öğr. Gör. Dr. Ayşe Saba YALÇIN

Kitaplar

 1. Yalçın, S. “Sağlık Meslek Liselerinde Sınıf Öğretmenliği”. T.C. Sağlık Bakanlığı (Türkiye’deki tüm sağlık meslek liseleri sınıf öğretmenlerine yönelik), 1994.
 2. Yalçın, S. “Sağlık Meslek Liseleri için Psikoloji”. Ders Kitabı, Somgür Eğitim Hizmetleri, Ankara, 1999.
 3. Yalçın, S. “Depremle Yasamayı Öğrenmek”. Broşür, Somgür Eğitim Hizmetleri, Ankara, 2000
 4. Yalçın, S. “Psikoloji”. Ders Kitabı, Somgür Eğitim Hizmetleri, 2000 (2. basım 2002-2003).
 5. Yalçın, S. “Sağlık Meslek Soru Bankası”. Kamu Personeli Seçme Sınavı, Somgür Eğitim Hizmetleri, Ankara, 2002.
 6. Yalçın, S. “Psikoloji”. Ders Kitabı, 2003.
 7. Yalçın, S. “Psikoloji”. Ders Kitabı, Songür Eğitim Hizmetleri, Ankara, 2005.
 8. Yalçın, S. “Psikoloji”. Ders Kitabı, Songür Eğitim Hizmetleri, Ankara, 2009.
 9. Yalçın, S. “Psikoloji”. Ders Kitabı, Songür Eğitim Hizmetleri, Ankara, 2010.
 10. Yalçın, S. “Mutluluk İçin Pozitif Düşünme”. Songür Eğitim Hizmetleri, Ankara, 2010.
 11. Yalçın, S. “Depremle Yaşamayı Öğrenmek”. Broşür, Songür Eğitim Hizmetleri, Ankara, 2012.
 12. Yalçın, S. “Psikoloji”. Ders Kitabı, Songür Eğitim Hizmetleri, Ankara, 2013.
 13. Yalçın, S. “Mutluluk İçin Pozitif Düşünme”. Songür Eğitim Hizmetleri, Ankara, 2013.
 14. Yalçın, S. “Duygusal Zeka ve Stres Yönetimi”. Songür Eğitim Hizmetleri, Ankara, 2013.
 15. Yalçın, S. “Sağlık Psikolojisi”. Songür Eğitim Hizmetleri, Ankara, 2015.
 16.  Yalçın,S.  ” Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ”. Songür Eğitim Hizmetleri, Ankara, 2016.

Öğr. Gör. Dr. Ayşegül ÖZTÜRK BİRGE

Kitap Bölümü:

Tel Aydın H, Öztürk Birge A (2017). Ağrı, ajitasyıon/sedasyon ve deliryum yönetimi. İçinde: Yoğun Bakım Hemşireliği. ed: Durmaz Akyol A,İstanbul Tıp Kitapevleri, sy :261-291. ISBN: 9786059528139


Arş. Gör. Blm. Uzm. Ayşegül YAVAŞ AYHAN

Kitap Bölümü:

 1. Ançel G,YAVAŞ AYHAN A (2013). Hemşirelik Uygulama Eğitiminde Rehberlik Süreci ve Rehber-Öğrenci İlişkisi. İçinde: Hemşirelik Uygulama Eğitiminde Rehberlik. Ed: Platin N. ss:55-62.
 2. YAVAŞ AYHAN A (2017). Ümitsizlik. İçinde: Hemşirelik Tanıları, Girişimleri, Sonuçları. Ed: Erkal İlhan S,  Ançel G, Hakverdioğlu Yönt GAndaç Yayınları, s: 633-638, Ankara

Arş. Gör. Blm. Uzm. Yasemin ÇEKİÇ

Kitap Bölümü:

 1. Çekiç Y (2017). Keder: Kronik. İçinde: Hemşirelik Tanıları, Girişimleri, Sonuçları. Ed: Erkal İlhan S,  Ançel G, Hakverdioğlu Yönt GAndaç Yayınları, s: 404- 411, Ankara

Arş. Gör. Blm. Uzm. Filiz SALMAN

Kitap Bölümü:

 1. Salman F (2017). Oral Mukoz Membranda Bozulma. İçinde: Hemşirelik Tanıları, Girişimleri, Sonuçları. Ed: Erkal İlhan S,  Ançel G, Hakverdioğlu Yönt GAndaç Yayınları, s: 468-473, Ankara