Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü bünyesinde fakültemiz yerleşkesinde yer alan Hemşirelik Esasları Laboratuvarı hemşirelik bölümü öğrencilerinin eğitimleri sırasında gereken bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerileri ve yetkinlikleri kazanmaları amacıyla kurulmuştur.

 

 

Hemşirelik Esasları Laboratuvarı, kliniğe en yakın hale getirilmek amacıyla teknolojik malzemeler ve mankenlerle donatılmıştır. Laboratuvarda dört adet yarı-simülasyon hasta maketi ve bu maketlerde çalışma olanağı sunan hasta yatağı bulunmaktadır.

Hemşirelik Esasları Laboratuvarında her birinde 15 öğrencinin eş zamanlı çalışabileceği dört adet hasta yatağı yer almaktadır. Aynı zamanda 60 öğrencinin uygulama yapabileceği kapasiteye sahiptir. Laboratuvarda çalışan her bir grup için temel insan gereksinimi uygulamalarına yönelik tıbbi malzemeler, invaziv girişim yapmaya olanak sağlayan 19 adet parsiyel maket, hastane ortamına yakın olarak düzenlenmiş hasta yatağı ve ekipmanları yer almaktadır. Laboratuvar öğrencilere, hijyenik bakım uygulamaları, oral ve parenteral ilaç uygulamaları, beslenme ve boşaltım sistemi uygulamaları gibi beden sistemlerine özgü hemşirelik uygulamalarını uygulayabileceği ortamı sağlamak üzere düzenlenmiştir.

Öğrenciler hasta ile çalışmadan maketler ile gerçeğe en yakın şekilde uygulama yapma olanağı bulmaktadır. Uygulamalar öğretim elemanlarının gözetiminde mankenler üzerinde gerçekleştirilmektedir.

,