Program Hakkında

Program hemşirelikte doktora derecesine sahip adayların  eğitim ve araştırma konusunda beklentilerini  karşılayacak bir programdır.

Amaç

Program birey, aile ve topluma yönelik olarak koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici bakım hizmetlerinin geliştirilmesi, organizasyonu, yönetimi ve eğitimini sağlama, insana bütüncül bakış, etik değerler, ileri araştırma, hemşireliğin kavramsal ve kuramsal çerçevesi ve bakım modelleri konularında bilgi üretme, bilgiyi yorumlama ve analiz etmeyi sağlamayı amaçlar.

Program Yeterlilikleri Özeti

Hemşirelik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur. Hemşirelik alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri toplum yararına kullanır.Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.Hemşirelik alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kurar ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.Hemşirelik alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araçları kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar. Hemşirelik alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.

 

Doktora Bologna Bilgi Sistemi için tıklayınız.