GENEL BİLGİLER

Hemşirelik, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme, bozulan sağlığı yeniden kazanma ve rehabilitasyonunu sağlama amacıyla hizmet veren bir meslektir. Hemşireler bu hizmeti bakım verme, yönetim, eğitim, araştırma ve danışmanlık gibi rolleri ile gerçekleştirmektedirler. Bu nedenle hemşirelik eğitiminde öğrencinin temel bilimler ve hemşirelik bilimlerinden oluşan teorik bilgiyi uygulama ile birleştirmesi sağlanmakta, böylece mezun öğrenci çalışma hayatına etkili bir biçimde ve hemen başlayabilmektedir.

Hemşirelikte Lisans programının amacı, insanın değer ve davranışlarını anlayan, sağlıklı ya da hasta bireylerin gereksinimlerini saptayabilen ve bu gereksinimler doğrultusunda sağlık bakım hizmeti verebilen bireyler yetiştirmektir. Bu amaçla verilen Hemşirelik eğitimi, uluslararası standartlara, ulusal yasa, yönetmelik ve gereksinimlere yönelik olarak, bilimsel problem çözme, sürekli araştırma ve öğrenme temelinde yürütülmektedir. Bu bağlamda hemşire, hem var olan hem de olası sağlık sorunlarının çözümünde bireyi bio-psiko-sosyal-manevi boyutlarıyla bir bütün olarak gören ve bilimsel problem çözme sistemi olan hemşirelik sürecini kullanan kişidir.
Hemşirelik Lisans Programından mezun olanlara “Hemşire” unvanı verilmektedir.

Hemşirelikte Lisans eğitimi, 4 yıllık süreyi kapsamakta, isteyenler, bir yıllık İngilizce hazırlık sınıfı okuyabilmektedirler. Eğitim programı Avrupa Birliği Kriterleri ve Bologna süreci doğrultusunda hazırlanmış, 4600 saatlik teorik ve klinik, saha uygulamalarını içeren eğitimi kapsamaktadır. Bölümümüzde hemşireliğin yedi anabilim dalında eğitim-öğretim yapılmakta ve her bir anabilim dalında deneyimli öğretim elamanlarından oluşan akademik kadroyla hizmet verilmektedir. Ayrıca klinik ve saha uygulamalarında, alanında uygulama ve eğitim deneyimi olan öğretim elemanları “klinik uygulamalarda rehberlik” modeli çerçevesinde öğrenci eğitiminde görev yapmaktadırlar.
Hemşirelik, Dünyada ve Türkiye’de, toplumun çok gereksinim duyduğu, sayısal olarak eksikliği yaşanan ve çok çeşitli alanlarda istihdam edilme olanaklarına sahip bir meslektir. Lisans eğitim programını başarıyla tamamlayanlar; koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerde, özel ve resmi sağlık kuruluşlarında, üniversite, devlet hastanesi, okul ve fabrika gibi kurumlarda, aile sağlığı merkezlerinde, çalışabilmektedirler. Yüksek lisans eğitimini tamamlamış hemşireler alanda çalışmak istediklerinde ‘Uzman Hemşire’ statüsünde, hemşirelik eğitimi ve araştırma alanında çalışmak istediklerinde ise, öğretim görevli statüsünde ya da akademik çalışmalar yapmak suretiyle araştırma görevlisi, öğretim üyesi gibi statülerde üniversitelerde çalışabilmektedirler. Hemşirelikte lisans eğitimi sonrası mezunlarımız diplomalarının denkliği nedeni ile dünyanın birçok ülkesinde çalışabilme olanaklarına sahiptirler. İnsanları çok yakından tanımayı, en zor anlarında yanlarında olmayı ve gereksindikleri yardımı vermeyi öğreten hemşirelik eğitimi, hizmet verilen bireyler kadar hemşirelik öğrencisinin kişisel gelişimi ve olgunlaşması için de zengin deneyimler ve fırsatlar sunmaktadır.

Bölümümüzde Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Yüksek Lisans programı yürütülmektedir. Hemşirelik Ana Bilim Dalı adı altında Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ve Halk Sağlığı Hemşireliği olmak üzere yedi temel hemşirelik alanında yüksek lisans dersleri yürütülmektedir. Lisansüstü eğitim programında öğrencilerin, alana özgü teorik bilgiler ile araştırma ve ileri düzey uygulama becerilerini kazanmaları sağlanmaktadır.

Hemşirelik Bölümümüz Erasmus programı çerçevesinde, Uluslar arası öğrenci ve öğretim elemanı değişim programları kapsamında anlaşmalı olduğu ülkelerle etkileşim içindedir. Ayrıca Erasmus dışı Avrupa Ülkelerinden öğrenci değişimi taleplerine de olumlu yaklaşmaktadır.